parallax background

Kocioł jedno czy dwufunkcyjny?


TABELA:  Zalecany rodzaj kotła w zależności od wypo-sażenia budynku w punkty czerpalne ciepłej wody użytkowej.


Wyższość kotłów dwufunkcyjnych – ale jaki model jest idealny do mojego domu?


Z przedstawionych danych wynika, że w  przypadku doboru kotła na potrzeby ogrzewania co istnieje możliwość doboru kotła dwufunkcyjnego, ale o większej mocy (potrzeba przygotowania ciepłej wody użytkowej) np. MCR 34/39 MI (o mocy 34/39 kW) lub kotła o mniejszej mocy, ale z podgrzewaczem pojemnościowym np. MCR 24/BS 80 (o mocy 24 kW). Stając przed decyzją, które z nich  wybrać, oraz wiedząc, że oba zapewnią nam komfort dostawy ciepła i cwu, może warto porównać koszty ich zakupu? Minimalizacja kosztów zakupu jest przecież istotnym zagadnieniem dla każdego inwestora. Koszty zakupu kotłów kształtują się następująco: (ceny katalogowe: www.dedietrich.pl)

MCR 34/39 MI               6 314,00 pln netto

MCR 24/BS 80              7 559,00 pln netto

Oszczędność na zakupie kotła bez zasobnika (ale o większej mocy), w porównaniu do kosztów zakupu kotła z zasobnikiem 80 l, wyniesie więc 1 519,00pln netto.

Odpowiedź na pytanie postawione przez nas na początku jest prosta - jeśli mamy zapewnić sobie

komfort ciepłej wody użytkowej i dostarczyć ją równolegle do kuchni i łazienki, powinniśmy wybrać

kocioł kondensacyjny dwufunkcyjny, o mocy 24kw na ogrzewanie co i 28 kW na ciepłą wodę (np. MCR 24/28 MI marki De Dietrich). Jest to rozwiązanie korzystniejsze pod względem kosztu zakupu urządzenia i prac instalacyjnych oraz zakłada mniejsze wymagania co do powierzchni, jaką musimy przeznaczyć na zainstalowane urządzenie.

Jeżeli mamy dostarczyć ciepłą wodę do kuchni i dwóch łazienek, to zastosujmy kocioł o mocy 35 kW na c.o i 39 kW na ciepłą wodę (np. MCR 35/39 MI marki De Dietrich ), pod warunkiem jednak, że będziemy jednocześnie korzystać z ciepłej wody albo w  2 łazienkach, albo w 1 łazience i kuchni, co i tak jest w praktyce najczęściej spotykaną sytuacją.


Buy now