parallax background

Dlaczego kotły kondensacyjne


Co sprawia, że kotły kondensacyjne charakteryzują się znacznie wyższą sprawnością od innych urządzeń grzewczych?

Dane techniczne, jakie znajdziemy w katalogach producentów kotłów kondensacyjnych, wskazują na sprawność około 92% dla nowoczesnych kotłów atmosferycznych, oraz do 109% dla kotłów kondensacyjnych. Ta 17%-owa różnica wynika głównie ze sposobu wykorzystania energii zawartej w gazie ziemnym oraz z zasady funkcjonowania tych kotłów. W tym przypadku ograniczymy się wyłącznie do omówienia kotłów kondensacyjnych gazowych, ponieważ ich efekty oszczędnościowe są o kilka % wyższe, niż w przypadku kotłów olejowych.

Energia chemiczna, zawarta w dostarczonym do spalania gazie, jest identyczna zarówno dla kotłów kondensacyjnych, jak i atmosferycznych, jednak to kotły kondensacyjne wykorzystują dodatkowe ciepło, odbierając je ze spalin. Ciepło to zawarte jest w parze wodnej, będącej produktem spalania gazu, a powstającej w wyniku reakcji chemicznej łączenia wodoru (jako składnika gazu) z tlenem, którego mamy blisko 21% w powietrzu.

Po spaleniu 1 m? gazu ziemnego (E) powstaje 2 m? pary wodnej, która po skondensowaniu, czyli odebraniu jej ciepła, daje 1,6 litra wody (kondensatu).

Aby wyobrazić sobie, ile to jest ciepła (energii), należałoby przeprowadzić proces odwrotny, czyli odparować np. na kuchence wspomniane 1,6 l wody. Energii pary wodnej nie można odzyskać w kotłach tradycyjnych, ponieważ spaliny opuszczające kotły mają temperaturę powyżej 100 ?C, co jest konieczne do wytworzenia ciągu kominowego, niezbędnego do ich usunięcia. Stanowi to stratę energii i przyczynia się do ogrzewania środowiska. W kotłach kondensacyjnych ta strata jest minimalizowana, ponieważ ciepło odbierane spalinom, w tym również utajone ciepło kondensacji pary wodnej, jest oddawane do celów grzewczych. Jest to tym bardziej efektywne, im niższa jest temperatura systemu ogrzewania np. grzejnikowego, czy też jeszcze niższa dla ogrzewania podłogowego. W rezultacie przekłada się to na mniejsze zużycie paliwa i oraz niższe rachunki za gaz.

Dodając do tego zalety wynikające z modulacji mocy kotłów, czyli regulacji zapewniającej komfortową temperaturę w pomieszczeniach, sterowania pogodowego, oraz odpowiedniego programowania dziennych i nocnych temperatur pokojowych, włącznie z niskotemperaturowym ogrzewaniem podłogowym, osiągamy potwierdzone praktyką oszczędności w zużyciu gazu, przekraczające nawet 20%.

Andrzej Grasza

Buy now